เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและครบทุกครัวเรือนแหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำ-ลำคลอง 11 แห่ง
บึง-หนองและอื่นๆ 3 แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 12 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 176 แห่ง
บ่อโยก/บ่อบาดาล 43 แห่ง
สระ 43 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง0.02s. 0.50MB