กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านเนินสะเดาผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว

ที่อยู่     24  ม.9  ตำบลท่าแดง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์

เบอร์ติดต่อ  089-6410482