เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล

ตำบลท่าแดง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอหนองไผ่ ประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าแดง บ้านท่าสวาย บ้านลำกง บ้านท่าเยี่ยม บ้านไร่ขอนยางขวาง บ้านนาทุ่ง บ้านโคกสูง บ้านเนินคนธา บ้านเนินสะเดา บ้านโคกสระแก้ว บ้านหนองม่วง บ้านปากโบสถ์ บ้านโคกพัฒนา บ้านหนองระหาร บ้านโพธิ์เงิน


0.02s. 0.50MB