เมนูหลัก

บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

วันที่ 5 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ บริการแบบฟอร์มต่างๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
แชร์

เอกสารการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ยื่นคำขอ)

2. สำเนาทะเบียนที่ตั้งร้าน

  2.1 กรณีที่ตั้งร้านเป็นของบุคคลอื่น หรือ เช่า

     2.1.1 แบบยินยอมให้ใช้สถานที่หรืออาคาร บ้าน 

     2.1.2 สำเนาบัตรเจ้าของอาคาร บ้าน

     2.1.3 สำเนาทะเบียนบ้านหรืออาคารที่ตั้งร้าน

     2.1.4 สำเนาสัญญาเช่า (กรณีเช่า) 

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

1. ทพ.+แผนที่.pdf236.37 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

0.02s. 0.50MB