นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 12,248 คน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ต.ค. 63แบบประเมินความพึงพอใจ แชร์  
14 ต.ค. 63รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของ อบต.ท่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
2 ต.ค. 63รายงานการประเมินความผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ท่าแดง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
16 มิ.ย. 63รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
22 มี.ค. 62รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ท่าแดง แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา