นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 12,199 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ก.พ. 64รายงานการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
25 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
25 ธ.ค. 63รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
23 มิ.ย. 63รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
27 มี.ค. 52การติดตามและการประเมินผล แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา