เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4 (1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563)127
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563)128
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2 (1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563)124
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562)115
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562131

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB