นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 12,186 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

4 มีนาคม 2564 14 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.581.02 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา