นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 12,167 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

3 กุมภาพันธ์ 2564 20 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.538.22 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา