นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 12,362 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

5 มกราคม 2564 13 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.578.73 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา