นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 12,275 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ไปโคกหนองตูม หมู่ที่ 15

8 มีนาคม 2564 9 ครั้ง อนุศยา สิ่วไธสงค์ แชร์  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ไปโคกหนองตูม หมู่ที่ 15

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.575.53 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา