นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 12,325 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจำรัส หมู่ที่ 1

2 มีนาคม 2564 12 ครั้ง อนุศยา สิ่วไธสงค์ แชร์  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจำรัส หมู่ที่ 1

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.16 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา