นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 12,169 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอุทัย กาเวระ หมู่ที่ 7

1 มีนาคม 2564 9 ครั้ง อนุศยา สิ่วไธสงค์ แชร์  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอุทัย กาเวระ หมู่ที่ 7

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.597.45 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา