นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 12,226 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้านค้าชุมชน-บ้านนางสุดสวาท หมู่ที่ 10

25 กุมภาพันธ์ 2564 10 ครั้ง อนุศยา สิ่วไธสงค์ แชร์  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้านค้าชุมชน-บ้านนางสุดสวาท หมู่ที่ 10

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.588.42 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา