นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 12,342 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเยี่ยม-หนองบัว หมู่ที่ 4

25 กุมภาพันธ์ 2564 8 ครั้ง อนุศยา สิ่วไธสงค์ แชร์  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเยี่ยม-หนองบัว หมู่ที่ 4

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.592.52 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา