นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 12,184 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทองหล่อ รินแก้ว หมู่ที่ 12

24 กุมภาพันธ์ 2564 7 ครั้ง อนุศยา สิ่วไธสงค์ แชร์  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทองหล่อ รินแก้ว หมู่ที่ 12

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.607.95 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา