นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 12,254 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านท่าสวาย - บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 2

19 กุมภาพันธ์ 2564 7 ครั้ง อนุศยา สิ่วไธสงค์ แชร์  

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านท่าสวาย - บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 2

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.01 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา