นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 12,308 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณท่อเหลี่ยม หนองกองเกิน หมู่ที่ 2

9 กุมภาพันธ์ 2564 11 ครั้ง อนุศยา สิ่วไธสงค์ แชร์  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณท่อเหลี่ยม หนองกองเกิน หมู่ที่ 2

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.984.54 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา