นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 12,363 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ คลองนาโม จุดสระประปา หมู่ที่ 10

3 กุมภาพันธ์ 2564 9 ครั้ง อนุศยา สิ่วไธสงค์ แชร์  

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ คลองนาโม จุดสระประปา หมู่ที่ 10

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.05 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา