นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 12,249 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 มี.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ไปโคกหนองตูม หมู่ที่ 15 แชร์  
2 มี.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจำรัส หมู่ที่ 1 แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอุทัย กาเวระ หมู่ที่ 7 แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้านค้าชุมชน-บ้านนางสุดสวาท หมู่ที่ 10 แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเยี่ยม-หนองบัว หมู่ที่ 4 แชร์  
24 ก.พ. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทองหล่อ รินแก้ว หมู่ที่ 12 แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านท่าสวาย - บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 2 แชร์  
9 ก.พ. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณท่อเหลี่ยม หนองกองเกิน หมู่ที่ 2 แชร์  
3 ก.พ. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ คลองนาโม จุดสระประปา หมู่ที่ 10 แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ไร่นายบุญจันทร์ หมู่ที่ 7 แชร์  
23 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 11 แชร์  
14 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านท่าสวาย - บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 2 แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว-คลองตีบ หมู่ที่ 14 แชร์  
27 พ.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายณรงค์ ไชยหงษ์ หมู่ที่ 10 แชร์  
2 พ.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 แชร์  
15 ต.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าแดง หมู่ที่ 7 แชร์  
14 ต.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน หมู่ที่ 3-14 แชร์  
8 ต.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 11 แชร์  
7 ต.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายไฉน ศิริดี หมู่ที่ 6 แชร์  
7 ต.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายคำมวน ศรีบุญ หมู่ที่ 5 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/9 | แสดง 20 จาก 178 รายการ
เปลี่ยนภาษา