เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสณีย์ กาพย์แก้ว หมู่ที่ 132913 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านนายเทียม หมู่ที่ 14304 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายซอยบ้านนายปรีชา หมู่ที่ 14324 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายซอยบ้านนางเซม เวียงจันทร์นา หมู่ที่ 14263 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโคกหนองตูม (2 ช่วง) หมู่ที่ 15283 ก.พ. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 25635331 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายเรียบคลองตีบ (ฝั่งตะวันออก) หนองพันตีนช้าง หมู่ที่ 142831 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสาย 2275-หนองกาสลัก หมู่ที่ 92930 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายณรงค์ ไชยหงษ์ หมู่ที่ 102829 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลองปากตะแบก ปากปลาหมอ หมู่ที่ 142728 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายหนองระหาร-เรียบคลองตีบ หมู่ที่ 142928 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายเรียบคลองตีบ(ฝั่งตะวันตก)หนองพันตีนช้าง หมู่ที่ 142827 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง อบต.ท่าแดง หมู่ที่ 72824 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกาสลัก หมู่ที่ 93123 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายเสณีย์ กาพย์แก้ว หมู่ที่ 133421 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายซอยบ้านนายปรีชา หมู่ที่ 143415 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโคกหนองตูม(2 ช่วง) หมู่ที่ 153115 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายซอยบ้านนายเซม เวียงจันทร์นา หมู่ที่ 143515 ม.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านนายเทียม หมู่ที่ 143015 ม.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓2914 ม.ค. 63
ลำดับที่ 161-180 | 9/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB