เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนานายอวยพร หมู่ที่ 9264 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายโคกน้อย-แยกนานายลึก หมู่ที่ 9284 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนานายเหลี่ยง หมู่ที่ 4303 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายวังขมัน ตะวันออก หมู่ที่ 4343 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเรียบคลองตะโกลาดตอนบน หมู่ที่ 9323 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเรียบคลองหม้อเชื่อมโคกเจริญ (ฝั่งตะวันตก,ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 4343 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายไร่นานางหนูอิน กล้าศึก หมู่ที่ 10293 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโคกซับยาง - นานายบุญธรรม หมู่ที่ 10293 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายเรียบคลองลำกง หมู่ที่ 4302 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายโคกซับยาง-คลองห้วยเรือ-ทุ่งเสตอะ หมู่ที่ 10272 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายโคกซับยาง-คลองห้วยเรือ-ทุ่งเสตอะ หมู่ที่ 10282 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าวัดนาทุ่ง หมู่ที่ 6342 มี.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 25634628 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกาสลัก หมู่ที่ 93021 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะตลิ่ง คสล. คลองเหมืองลำกงสายหลังบ้าน บริเวณหน้าบ้านนางดอกไม้ หมู่ที่ 123420 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายคลองลำกง หมู่ที่ 43320 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโคกซับยาง - คลองห้วยเรือ - ทุ่งเสตอะ หมู่ที่ 103320 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโคกน้อย - แยกนานายลึก หมู่ที่ 93520 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนานายอวยพร หมู่ที่ 93420 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนานายเหลี่ยง หมู่ที่ 43420 ก.พ. 63
ลำดับที่ 141-160 | 8/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB