เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บริเวณนานางเตือนใจ หมู่ที่ 7385 พ.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 25635530 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหนองตูม หมู่ที่ 153530 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานางทองมาท หมู่ที่ 153024 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บริเวณนานางเตือนใจ หมู่ที่ 73724 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต คสล. บริเวณคลองเหมืองลำกง หมู่ที่ 14023 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.วังขมัน จุดนานายทัน หมู่ที่ 43323 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานางทองมาท หมู่ที่ 153422 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการดาดคอนกรีต คสล.บริเวณคลองเหมืองลำกง หมู่ที่ 13721 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังป้องกันเซาะตลิ่ง คสล.บริเวณขอบสระประปา หมู่ที่ 102917 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมขอบสระประปา หมู่ที่ 103116 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต์ 75 แรงม้า ติดตั้งอยู่บนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์357 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง คสล. บริเวณขอบสระประปา หมู่ที่ 10331 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมขอบสระประปา หมู่ที่ 10321 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 25634831 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนานางอรทัย หมู่ที่ 113427 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าวัดนาทุ่ง หมู่ที่ 63226 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายเรียบคลองตะโกลาดตอนล่าง หมู่ที่ 93226 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายซับสะพุง-เขานวลจันทร์ หมู่ที่ 102925 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายโคกซับยาง-โปร่งไผ่ หมู่ที่ 103025 มี.ค. 63
ลำดับที่ 101-120 | 6/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB