เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโปร่งแร่-เขานวลจันทร์ หมู่ที่ 103822 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย2275 - โคกซับยาง หมู่ที่ 10 6219 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณนานายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 14511 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองนาโม หมู่ที่ 106011 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 34110 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองแล้งตอนบน หมู่ที่ 54410 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายโปร่งแร่-เขานวลจันทร์ หมู่ที่ 10409 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย2275 - โคกซับยาง หมู่ที่ 10439 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ่อน้ำมัน(3 ช่วง)พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8538 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒกนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา หมู่ที่ 8385 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 25636229 พ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.โคกซับยาง หมู่ที่ 103327 พ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขุดลอกสระหนองกาสลัก หมู่ที่ 93525 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองนาโม หมู่ที่ 104621 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลอแล้งตอนบน หมู่ที่ 54220 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองกาสลัก หมู่ที่ 94418 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.โคกซับยาง หมู่ที่ 103714 พ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.คลองวังขมัน จุดนานายทัน หมู่ที่ 44112 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา หมู่ที่ 8438 พ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปโคกหนองตูม หมู่ที่ 15337 พ.ค. 63
ลำดับที่ 81-100 | 5/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB