เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสังวาลย์ หมู่ที่ 123831 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อ PVC ศก.4 นิ้ว หมู่ที่ 73229 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายจำนงค์ หมู่ที่ 83410 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายประเสริฐ หมู่ที่ 83410 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายสังวาลย์ หมู่ที่ 123210 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนายเติม เทืองน้อย หมู่ที่ 114210 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายแยกประปา-นานายคณิต วังชัย หมู่ที่ 114310 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเรียบคลองหลุมฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 12428 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเรียบคลองน้ำหลุม หมู่ที่ 5378 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25633730 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อ PVC ศก.4 นิ้ว หมู่ที่ 73430 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนายเติม เทืองน้อย หมู่ที่ 114130 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายแยกประปา-นานายคณิต วังชัย หมู่ที่ 114130 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายเรียบคลองหลุมฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 123730 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเรียบคลองน้ำหลุม หมู่ที่ 53830 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขุดลอกคลองแล้งตอนบน หมู่ที่ 55126 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองตีบ หมู่ที่ 144425 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองตีบ หมู่ที่ 144325 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณนานายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 14925 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 34123 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 61-80 | 4/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB