เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฐานรากหอถังสูง(แบบไม่มีเสาเข็ม) หมู่ที่ 93927 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่สวน ขวัญมิ่ง หมู่ที่ 54527 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชู ใจบุญเรือง หมู่ที่ 55127 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจันทร์ดี เรียบคลองลำกง หมู่ที่ 55127 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว - คลองตีบ หมู่ที่ 143826 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหล่อ รินแก้ว หมู่ที่ 124821 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านหมู่ที่ 3-4 หมู่ที่ 3 -145321 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฐานรากหอถังสูง (แบบไม่มีเสาเข็ม) หมู่ที่ 95320 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้านค้าชุมชน-บ้านนางสุดสวาท จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 102918 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 43718 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเยี่ยม-หนองบัว หมู่ที่ 43918 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว - คลองตีบ หมู่ที่ 143618 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชื่น เกตุกัน หมู่ที่ 63117 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้านค้าชุมชน - บ้านนางสุดสวาท จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 103914 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชื่น เกตุกัน หมู่ที่ 63713 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายไพรัตน์ หมู่ที่ 95913 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายไพรัตน์ หมู่ที่ 8496 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายจำนงค์ หมู่ที่ 8543 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 8453 ส.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 25634131 ก.ค. 63
ลำดับที่ 41-60 | 3/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB