เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเซม เวียงจันนา ม.14434 มี.ค. 62
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธากลาง 514 มี.ค. 62
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มรื่น หมู่ที่ 2 424 มี.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล.ซอยบ้านนายสมนึก ม. 4364 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสว่าง กองน้อย หมู่ที่ 5 364 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินคนธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์384 มี.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. ซอยร่มรื่น ม.2354 มี.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 104018 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3813 ก.พ. 62
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 4512 ก.พ. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 10 6112 ก.พ. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมนึก ม.4 427 ก.พ. 62
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ. 4031 ม.ค. 62
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 3831 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสว่าง กองน้อย พร้อมทางเชื่อม ม.54315 ม.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบุญลือ หมู่ที่ 6 4314 ม.ค. 62
โครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 154314 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 154014 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางไพรัตน์ หมู่ที่ 5 3614 ม.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพรัตน์ ม.9 4328 มี.ค. 61
ลำดับที่ 341-360 | 18/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB