เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนายเติม เทืองน้อย หมู่ที่ 11730 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายแยกประปา-นานายคณิต วังชัย หมู่ที่ 11730 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายเรียบคลองหลุมฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 12530 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเรียบคลองน้ำหลุม หมู่ที่ 5530 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองตีบ หมู่ที่ 141225 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณนานายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 1811 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3710 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายโปร่งแร่-เขานวลจันทร์ หมู่ที่ 1099 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย2275 - โคกซับยาง หมู่ที่ 1079 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ่อน้ำมัน(3 ช่วง)พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8128 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองนาโม หมู่ที่ 101521 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลอแล้งตอนบน หมู่ที่ 51020 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองกาสลัก หมู่ที่ 9718 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.โคกซับยาง หมู่ที่ 10514 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา หมู่ที่ 878 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหนองตูม หมู่ที่ 15830 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บริเวณนานางเตือนใจ หมู่ที่ 7724 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.วังขมัน จุดนานายทัน หมู่ที่ 4723 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานางทองมาท หมู่ที่ 15522 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการดาดคอนกรีต คสล.บริเวณคลองเหมืองลำกง หมู่ที่ 1821 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB