เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายเรียบคลองกรวดตะวันออก ช่วงนานายไพสันต์ หมู่ที่ 11229 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณท้ายฝายนายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 1129 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง222 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าลาน หมู่ที่ 10122 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่สวน ขวัญมิ่ง หมู่ที่ 5127 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชู ใจบุญเรือง หมู่ที่ 5127 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจันทร์ดี เรียบคลองลำกง หมู่ที่ 5127 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหล่อ รินแก้ว หมู่ที่ 12121 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านหมู่ที่ 3-4 หมู่ที่ 3 -14121 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฐานรากหอถังสูง (แบบไม่มีเสาเข็ม) หมู่ที่ 9120 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 4118 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเยี่ยม-หนองบัว หมู่ที่ 4118 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว - คลองตีบ หมู่ที่ 14118 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้านค้าชุมชน - บ้านนางสุดสวาท จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 10114 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชื่น เกตุกัน หมู่ที่ 6113 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายไพรัตน์ หมู่ที่ 8206 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายจำนงค์ หมู่ที่ 81310 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายประเสริฐ หมู่ที่ 81110 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายสังวาลย์ หมู่ที่ 121210 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อ PVC ศก.4 นิ้ว หมู่ที่ 71230 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB