เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายนายจำรัส ม.1185 ก.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว - คลองตีบ ม.14185 ก.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพรัตน์ ม.91630 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนดำ-ทุ่งแฉลย ม.111530 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกาสลัก ม.91630 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายบุญลือ ม.41628 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนดำ-รร.นาทุ่ง ม.111628 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน ม.3-4 หมู่ที่ 3 1526 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะตลิ่ง คสล. คลองเหมืองลำกงสายหลังบ้าน ม.12 1426 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสีบู หารสี ม.7189 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางลอด จงใจมั่น หมู่ที่ 10159 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อหมู่ที่ 2-8 1524 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพรรณี นุริตมนต์ ม.101524 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายเสนีย์ กาพย์แก้ว หมู่ที่ 131519 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนดำ-สายทางเข้าบ่อขยะ ม.111617 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวันนา คำหลอ ม.10154 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุทัย กาเวระ ม.7144 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง ศพด.เนินคนธา ม.8164 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญเหลือ ม.9164 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้าน ม.3-4,ม.3-ม.14 164 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB