เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนายเติม เทืองน้อย หมู่ที่ 11710 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายแยกประปา-นานายคณิต วังชัย หมู่ที่ 11510 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเรียบคลองหลุมฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 1278 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเรียบคลองน้ำหลุม หมู่ที่ 558 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขุดลอกคลองแล้งตอนบน หมู่ที่ 5926 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองตีบ หมู่ที่ 141225 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณนานายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 11125 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3823 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโปร่งแร่-เขานวลจันทร์ หมู่ที่ 10922 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย2275 - โคกซับยาง หมู่ที่ 10 1319 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองนาโม หมู่ที่ 101511 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองแล้งตอนบน หมู่ที่ 51010 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒกนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา หมู่ที่ 875 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.โคกซับยาง หมู่ที่ 10827 พ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขุดลอกสระหนองกาสลัก หมู่ที่ 9825 พ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.คลองวังขมัน จุดนานายทัน หมู่ที่ 4712 พ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปโคกหนองตูม หมู่ที่ 1587 พ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บริเวณนานางเตือนใจ หมู่ที่ 785 พ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานางทองมาท หมู่ที่ 15624 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต คสล. บริเวณคลองเหมืองลำกง หมู่ที่ 1823 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB