เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายเรียบคลองกรวดตะวันออก ช่วงนานายไพสันต์ หมู่ที่ 11529 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณท้ายฝายนายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 1529 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง525 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่สวน ขวัญมิ่ง หมู่ที่ 5525 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชู ใจบุญเรือง หมู่ที่ 5418 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจันทร์ดี เรียบคลองลำกงหมู่ที่ 5418 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหล่อ รินแก้ว หมู่ที่ 12416 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านหมู่ที่ 3-4 หมู่ที่ 3-14414 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 432 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเยี่ยม - หนองบัว หมู่ที่ 4431 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฐานรากหอถังสูง(แบบไม่มีเสาเข็ม) หมู่ที่ 9527 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว - คลองตีบ หมู่ที่ 14426 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้านค้าชุมชน-บ้านนางสุดสวาท จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 10518 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชื่น เกตุกัน หมู่ที่ 6517 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายไพรัตน์ หมู่ที่ 92713 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายจำนงค์ หมู่ที่ 8263 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 8183 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสังวาลย์ หมู่ที่ 121631 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อ PVC ศก.4 นิ้ว หมู่ที่ 71329 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนายเติม เทืองน้อย หมู่ที่ 112310 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB