เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายจไปโคกหนองตูม ม.152327 ก.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุดใจ ม.121927 ก.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส ม.11927 ก.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญลือ ม.41628 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. จากถนนดำ - รร.นาทุ่ง ม.11 ม.111628 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน ม.3-4 หมู่ที่ 3 1426 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะตลิ่ง คสล. คลองเหมืองลำกงสายหลังบ้าน ม.121626 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายบ้านนางลอด จงใจมั่น ม.10 159 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายหลังบ้าน หมู่ที่ ๓-๔, หมู่ที่ ๓-๑๔ หมู่ที่ ๓1728 มิ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. จากถนนดำ-โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ม.11 1727 มิ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายจากถนนดำ-สายทางเข้าบ่อขยะ ม.111824 มิ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายบ้านนางพรรณี ม.101624 มิ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล.สายบ้านนายอุทัย ม.71617 มิ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายบ้านนายบุญเหลือ ม.91717 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้าน หมู่ที่ 3-4, หมู่ที่ 3-14 หมู่ที่ 31517 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวันนา ม.10 1812 มิ.ย. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านหมู่ที่ 3-41912 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้าน หมู่ที่ 3-4, หมู่ที่ 3-14 หมู่ที่ 31511 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนดำ-โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ม.111511 มิ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายข้าง ศพด.บ้านเนินคนธา ม.8 1711 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB