เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง)326 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙)715 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7147 ม.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านท่าสวาย - บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 21724 ธ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายณรงค์ ไชยหงษ์ หมู่ที่ 101718 ธ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว-คลองตีบ หมู่ที่ 141617 ธ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 72530 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าแดง หมู่ที่ 7276 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายไฉน ศิริดี หมู่ที่ 6305 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายคำมวน ศรีบุญ หมู่ที่ 5305 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 112430 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสมัย หมู่ที่ 42422 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน หมู่ที่ 3-142422 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายเรียบคลองกรวดตะวันออก ช่วงนานายไพสันต์ หมู่ที่ 113529 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณท้ายฝายนายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 13729 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง2725 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่สวน ขวัญมิ่ง หมู่ที่ 52825 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชู ใจบุญเรือง หมู่ที่ 52418 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจันทร์ดี เรียบคลองลำกงหมู่ที่ 52718 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหล่อ รินแก้ว หมู่ที่ 122916 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB