เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนายเติม เทืองน้อย หมู่ที่ 11910 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายแยกประปา-นานายคณิต วังชัย หมู่ที่ 11610 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเรียบคลองหลุมฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 1278 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเรียบคลองน้ำหลุม หมู่ที่ 568 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนายเติม เทืองน้อย หมู่ที่ 11730 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายแยกประปา-นานายคณิต วังชัย หมู่ที่ 11730 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายเรียบคลองหลุมฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 12530 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเรียบคลองน้ำหลุม หมู่ที่ 5530 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขุดลอกคลองแล้งตอนบน หมู่ที่ 51026 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองตีบ หมู่ที่ 141225 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองตีบ หมู่ที่ 141325 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณนานายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 11125 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3923 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายโปร่งแร่-เขานวลจันทร์ หมู่ที่ 101022 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย2275 - โคกซับยาง หมู่ที่ 10 1319 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณนานายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 1811 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองนาโม หมู่ที่ 101511 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3710 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองแล้งตอนบน หมู่ที่ 51010 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายโปร่งแร่-เขานวลจันทร์ หมู่ที่ 1099 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB