เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 256331 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายเรียบคลองกรวดตะวันออก ช่วงนานายไพสันต์ หมู่ที่ 11429 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณท้ายฝายนายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 1429 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายเรียบคลองกรวดตะวันออก ช่วงนานายไพสันต์ หมู่ที่ 11429 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณท้ายฝายนายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 1429 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง425 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่สวน ขวัญมิ่ง หมู่ที่ 5425 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง422 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าลาน หมู่ที่ 10422 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชู ใจบุญเรือง หมู่ที่ 5318 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจันทร์ดี เรียบคลองลำกงหมู่ที่ 5418 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหล่อ รินแก้ว หมู่ที่ 12416 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านหมู่ที่ 3-4 หมู่ที่ 3-14414 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 432 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเยี่ยม - หนองบัว หมู่ที่ 4331 ส.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 25631231 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฐานรากหอถังสูง(แบบไม่มีเสาเข็ม) หมู่ที่ 9327 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่สวน ขวัญมิ่ง หมู่ที่ 5327 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชู ใจบุญเรือง หมู่ที่ 5327 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจันทร์ดี เรียบคลองลำกง หมู่ที่ 5327 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/17 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB