เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายจไปโคกหนองตูม ม.152327 ก.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุดใจ ม.121927 ก.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส ม.11927 ก.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายนายจำรัส ม.1185 ก.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว - คลองตีบ ม.14185 ก.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพรัตน์ ม.91630 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนดำ-ทุ่งแฉลย ม.111530 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกาสลัก ม.91630 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายบุญลือ ม.41628 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนดำ-รร.นาทุ่ง ม.111628 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญลือ ม.41628 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. จากถนนดำ - รร.นาทุ่ง ม.11 ม.111628 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน ม.3-4 หมู่ที่ 3 1526 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะตลิ่ง คสล. คลองเหมืองลำกงสายหลังบ้าน ม.12 1426 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน ม.3-4 หมู่ที่ 3 1426 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะตลิ่ง คสล. คลองเหมืองลำกงสายหลังบ้าน ม.121626 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสีบู หารสี ม.7189 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางลอด จงใจมั่น หมู่ที่ 10159 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายบ้านนางลอด จงใจมั่น ม.10 159 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายหลังบ้าน หมู่ที่ ๓-๔, หมู่ที่ ๓-๑๔ หมู่ที่ ๓1728 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB