เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563331 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายไพรัตน์ หมู่ที่ 91913 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายไพรัตน์ หมู่ที่ 8156 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายจำนงค์ หมู่ที่ 8173 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 8153 ส.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563331 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสังวาลย์ หมู่ที่ 121231 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อ PVC ศก.4 นิ้ว หมู่ที่ 71029 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายจำนงค์ หมู่ที่ 81110 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายประเสริฐ หมู่ที่ 81010 ก.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายสังวาลย์ หมู่ที่ 121110 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนายเติม เทืองน้อย หมู่ที่ 111910 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายแยกประปา-นานายคณิต วังชัย หมู่ที่ 111810 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเรียบคลองหลุมฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 12198 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเรียบคลองน้ำหลุม หมู่ที่ 5168 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563330 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อ PVC ศก.4 นิ้ว หมู่ที่ 71030 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนายเติม เทืองน้อย หมู่ที่ 111930 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายแยกประปา-นานายคณิต วังชัย หมู่ที่ 111730 มิ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายเรียบคลองหลุมฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 121330 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB