เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านท่าสวาย - บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 22629 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง)2926 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙)2715 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7337 ม.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านท่าสวาย - บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 23224 ธ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายณรงค์ ไชยหงษ์ หมู่ที่ 103018 ธ.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว-คลองตีบ หมู่ที่ 143117 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านท่าสวาย - บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 23414 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว-คลองตีบ หมู่ที่ 14301 ธ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 73930 พ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายณรงค์ ไชยหงษ์ หมู่ที่ 102727 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าแดง หมู่ที่ 7436 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายไฉน ศิริดี หมู่ที่ 6435 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายคำมวน ศรีบุญ หมู่ที่ 5455 พ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7452 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 113830 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสมัย หมู่ที่ 43722 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน หมู่ที่ 3-143822 ต.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าแดง หมู่ที่ 74615 ต.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน หมู่ที่ 3-144614 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB