นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 12,291 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ต.ค. 63แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
10 ส.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 แชร์  
7 พ.ย. 62แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 แชร์  
25 ต.ค. 62แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
25 ต.ค. 62ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
15 ต.ค. 61แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562  แชร์  
12 ต.ค. 61ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
17 ม.ค. 54แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แชร์  
17 ม.ค. 54แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา