เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560110
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563118
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั่งที่ 4 พ.ศ. 2563121
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563116
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั่งที่ 3 พ.ศ. 2563126
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563120
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้วที่ 3 พ.ศ. 2563121
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ229
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร225
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล123
แผนพัฒนาบุคลากร129
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)130
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1127
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256319
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563124
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 116
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562116
ข้อบัญญัติ 2562248
ข้อบัญญัติ 2561135
ข้อบัญญัติ 2560229

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB