เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560151
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563167
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั่งที่ 4 พ.ศ. 2563174
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563149
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั่งที่ 3 พ.ศ. 2563151
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563147
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้วที่ 3 พ.ศ. 2563150
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ258
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร254
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล150
แผนพัฒนาบุคลากร156
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)155
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1150
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563130
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563147
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 137
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562141
ข้อบัญญัติ 2562284
ข้อบัญญัติ 2561167
ข้อบัญญัติ 2560260

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB