นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 11,498 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ส.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 แชร์  
10 ส.ค. 63ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 แชร์  
10 ส.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั่งที่ 4 พ.ศ. 2563 แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 แชร์  
30 เม.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้วที่ 3 พ.ศ. 2563 แชร์  
30 พ.ค. 59 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564  แชร์  
30 พ.ค. 59 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562  แชร์  
30 พ.ค. 59แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 -2560 เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 แชร์  
30 พ.ค. 59แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 -2560 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา