เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั่งที่ 3 พ.ศ. 2563

วันที่ 30 เม.ย. 63 หมวดหมู่ แผนยุทธศาสตร์ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
แชร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั่งที่ 3 พ.ศ. 2563

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนพัฒนา 2563.pdf4.31 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

0.02s. 0.50MB