เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์

  นายกอบต.ท่าแดง

  โทร. 083-069-5643

 • นายสุริยันต์ คำปัน

  รองนายกอบต.ท่าแดง

  โทร. 084-813-3322

 • นายณัฐพล สังขทีป

  รองนายกอบต.ท่าแดง

  โทร. 089-856-7395

 • นายบุญหนา ลิลาด

  เลขานุการนายกอบต.ท่าแดง

  โทร. 086-079-95900.01s. 0.50MB