เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์

  นายกอบต.ท่าแดง

 • นายสุริยันต์ คำปัน

  รองนายกอบต.ท่าแดง

 • นายณัฐพล สังขทีป

  รองนายกอบต.ท่าแดง

 • นายบุญหนา ลิลาด

  เลขานุการนายกอบต.ท่าแดง0.02s. 0.50MB