เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง
ร่วมแรงพัฒนา ประชามีอาชีพมั่นคง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี "

0.01s. 0.50MB