เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ท่าแดง4224 ม.ค. 63
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ913 ม.ค. 63
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ1010 ม.ค. 63
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร166 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาภายในเขตตำบลท่าแดง43 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์และเฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง942 ม.ค. 63
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง3213 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 498 พ.ย. 62
ซ่อมแซมบ้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562430 ก.ย. 62
มอบรถ 3 ล้อโยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562530 ก.ย. 62
โครงการฝึกอาชีพผลิตปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562525 ก.ย. 62
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ296 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้านตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562429 ส.ค. 62
โครงการฝึกอาชีพประดิษฐ์ตะกร้าจากเสื่อกก ปีงบประมาณ 2562 67 ส.ค. 62
เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562418 ก.ค. 62
โครงการอบรมอาชีพแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562615 ก.ค. 62
โครงการส่งเสริมให้ความรู้การนวดเพื่อสุขภาพและใช้สมุนไพรบำบัดแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562512 มิ.ย. 62
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562612 มิ.ย. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 984 มิ.ย. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก1094 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 21-40 | 2/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB