เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาชนชาวหนองไผ่โปรดทราบ โควิด-19 (CoViD-19)2224 มี.ค. 63
สถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID-19)2024 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ท่าแดง2424 ม.ค. 63
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง1813 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 258 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ166 ก.ย. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 444 มิ.ย. 62
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก604 มิ.ย. 62
โครงการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล147 ส.ค. 61
ชาวตำบลท่าแดงร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา127 ส.ค. 61
ภูมิปัญญาท้อทถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง1225 มิ.ย. 61
การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด สร้างวินัยการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า1925 มิ.ย. 61
มุมอาเซียน922 มิ.ย. 58
งานจัดเก็บรายได้1625 มี.ค. 53
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB