นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 12,188 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง

3 มีนาคม 2564 13 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.331.31 KB   แสดงภาพ
.360.73 KB   แสดงภาพ
.386.76 KB   แสดงภาพ
.368.34 KB   แสดงภาพ
.330.63 KB   แสดงภาพ
.277.68 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา