นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 12,367 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16 มีนาคม 2564 17 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

รายละเอียดเอกสารตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.101.20 KB   แสดงภาพ
.132.55 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา