นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 12,277 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2564

8 มีนาคม 2564 47 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.122.14 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา