นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 12,355 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2564ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/a3ecck

8 มีนาคม 2564 82 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.119.38 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา