นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 12,280 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มีนาคม 64 ครั้งที่ 1

17 กุมภาพันธ์ 2564 24 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มีนาคม 64 ครั้งที่ 1

จำนวน  4  ราย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.424.56 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา