นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 12,179 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน กุมภาพันธ์ 64 ครั้งที่ 3

8 กุมภาพันธ์ 2564 28 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน กุมภาพันธ์ 64 ครั้งที่ 3

จำนวน 3 ราย รายละเอียดเอกสารตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.445.08 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา