นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 12,193 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน กุมภาพันธ์ 64 ครั้งที่ 1

20 มกราคม 2564 31 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1 

จำนวน  4  ราย  รายละเอียดเอกสารตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.457.18 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา