นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 207 คน

เยี่ยมชม 12,327 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มกราคม 64 ครั้งที่ 2

14 มกราคม 2564 85 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มกราคม 64 ครั้งที่ 2

จำนวน 3 ราย  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.449.71 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา