นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 12,212 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1

22 ธันวาคม 2563 52 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1 

จำนวน  3  ราย  รายละเอียดเอกสารตามไฟล์ที่แนบมาแล้วนี้

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.442.72 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา