นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 12,240 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านนายกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

29 ธันวาคม 2563 55 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

วันที่ 29 ธันวาคม 2563นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564”
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
#รักท่าแดง
#รักเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.418.46 KB   แสดงภาพ
.417.05 KB   แสดงภาพ
.373.99 KB   แสดงภาพ
.359.84 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา